Özel Eğitim Öğretmenliği

Programın Amacı: Programın temel amacı, özel gereksinimli bireylere, toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlayacak becerileri kazandırabilen, farklı öğretim tekniklerini ve yöntemlerini bilen ve kullanabilen, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sağlayabilen, farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışabilen, alanın sorunlarına duyarlı, mesleğin etik kurallarına uygun; içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereksinimlerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip; öğrenim gördüğü alanın ve yetiştirildiği mesleğin bütün yeterliklerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:  Eğitim Bilimine Giriş, Psikolojiye Giriş, Eğitim Psikolojisi, Zihin Engelliler ve Eğitimi, Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi, Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım, Öğretim İlke ve Yöntemleri,Yasalar ve Özel Eğitim, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları, Sınıf Yönetimi, Aile Eğitimi ve Rehberliği, Okuma Yazma Öğretimi gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünde okumak isteyenlerin; insanları tanımak ve onların sorunlarıyla ilgilenmek isteyen, iletişim becerilerini geliştirebilecek, insan haklarına duyarlı, yardımsever, hoşgörülü, sabırlı,insanların değişme ve gelişme gücüne sahip olduklarına inanan, yaşadığı çevreye duyarlı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Mezunlar ‘Özel Eğitim Öğretmeni’ unvanı alırlar. Müfredata göre faaliyetleri ve dersleri planlar, öğrenciler için bireysel eğitim planları hazırlar, öğrencilerin özel ihtiyaçları için kaynak sağlar, testler yapar, öğrencilere yeni beceriler öğretir ve var olan becerilerin üstüne yenilerini inşa eder, öğrencilere yetersiz oldukları konularında ve güçlüklerle başa çıkmaları konusunda yardımcı olur, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ebeveyinlerle, bakıcılarla, tıp uzmanlarıyla ve diğer alanlardan eğitim uzmanlarıyla görüşür,

Çalışma Alanları: Özel Eğitim Öğretmenliği son yıllarda eğitim alanında en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü mezunlarının başlıca çalışma alanları öncelikli olarak eğitim hizmet alanları, Milli Eğitim Bakanlığına, özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri, engelli bireylere odaklanan Sivil Toplum Kuruluşları, sağlık hizmet alanı, sosyal yardım hizmeti sunan bazı kurum ve kuruluşları içeren zengin kariyer olanakları sunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x